Entitats

Maspujols és un poble de més de 700 habitants però amb una gran participació per part dels seus habitants en diferents associacions. En aquesta web trobaràs les associacions que tenen més relació amb els joves ja sigui perquè està formada bàsicament per joves o bé perquè una part important de les activitats estan adreçades a joves.

Si vols contactar amb algun de les entitats o senzillament conèixer una mica la seva història i activitats pots llegir-ho a les seves pàgines que trobaràs al menú de les entitats.